ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA s.r.o. | Aké OPP má obsahovať Vaša TS
15806
page-template-default,page,page-id-15806,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

POUČENIE

 

Vítame Vás na jedinečnej stránke, ktorá Vám po zadaní základných údajov navrhne správne ochranné a pracovné pomôcky pre Vašu trafostanicu, prípadne rozvodňu NN.

 

Ak odpoviete na nasledujúce otázky, veľmi rýchlo si sami vytvoríte zoznam ochranných a pracovných pomôcok, ktoré má obsahovať Vaša trafostanica (rozvodňa).Pre správne fungovanie je potrebné vyplniť a zodpovedať na všetky otázky, vrátane korektného vyplnenia údajov o trafostanici. Zatiaľ je funkčnosť obmedzená len pre skupiny 3a, 4a, 5a v zmysle STN 38 1981 (je to však cca 90% všetkých rozvodní). Ak budete potrebovať akékkoľvek informácie, doplnenia, alebo cenové návrhy kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.Oceníme, ak nám zašlete návrhy ako tento program zlepšiť

 

PDF súbor: V záverečnej fáze si môžete vytvorený zoznam pretransformovať do PDF súboru, kde máte možnosti: - tlač, - uloženie súboru vo formáte PDF, - takto vytvorený zoznam ochranných a pracovných pomôcok môže byť súčasťou projektovej dokumentácie, musí byť však prekontrolovaný a potvrdený zodpovedným projektantom, ktorý preberá zodpovednosť za správnu voľbu pomôcok.

 

UPOZORNENIE: - množstvá a druhy pomôcok je možné upravovať tlačidlami "+" a "–", - zadávateľ údajov by mal technické riešenie trafostanice dobre poznať, - naša spoločnosť neberie zodpovednosť za prípadné nesprávne návrhy ochranných a pracovných pomôcok vytvorené týmto programom, - výsledky, ktoré vzniknú v záverečnej fáze tohto programu, musí vždy prekontrolovať oprávnená (zodpovedná) osoba, ako napríklad projektant EZ, - výstupy si vždy prekontrolujte, - záverečný formulár môže byť použitý a tlačený iba v celosti a bez úpravy, nesmie byť použitá iba časť výstupu.

 

Ochranné pomôcky majú byť v trafostanici obsluhujúcemu personálu k dispozícii a majú zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s elektrickými zariadeniami. Preto dbajte, aby boli ochranné pomôcky prístupné a pravidelne preskúšané podľa platných noriem STN. Nedopusťte, aby prišlo k prípadnému úrazu elektrickým prúdom.