ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA s.r.o. | 862.040 + 863.040 – ZÁCHRANNÝ HÁK DĚLENÝ DO 38,5kV
15994
post-template-default,single,single-post,postid-15994,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

862.040 + 863.040 – ZÁCHRANNÝ HÁK DĚLENÝ DO 38,5kV

Záchranný hák je urèen pro vyprošťování osob zasažených elektrickým proudem z prostorù o jmenovitém napětí sítě do 35kV, ve kterých jsou osoby nadále HÁK ohroženy elektrickým proudem. Èást pro uchopení pøi manipulaci se záchranným hákem je vymezena ochranným nákružkem. Záchranný hák je vyroben z elektroizolaèního materiálu vysoké mechanické odolnosti. Materiál tyèe vyhovuje požadavkùm na ochranné pomùcky venkovního typu. Záchranný hák se používá ve vnitøním i venkovním prostøedí za normálních klimatických podmínek. U typu 863.040 se izolaèní èást spojuje pomocí pøevleèné matice. Záchranný hák je vyrábìn podle norem ČSN 35 9701, DIN 57 681, PNE 35 9700, IEC 832.

Stiahnuť PDF: 862.040-863.040 – záchranné háky