ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA s.r.o. | egsk
3
archive,author,author-egsk,author-3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Author: egsk

Manipulační tyč s izolační přepážkou je určena pro zajištění odpínačů a odpojovačů proti opětovnému zapnutí při činnostech prováděných na rozvodných zařízeních o jmenovitém napětí sítě do 35kV. Izolační tyč se skládá z hlavice sloužící pro uchopení izolační přepážky, izolační části a ochranného nákružku. Část pro...

Pojistkové kleštì jsou urèeny pro vytažení nebo zasunutí VN pojistek do pojistkových držákù ve vnitøních prostorách elektrických stanic o jmenovitém napětí sítě do 35kV. Pojistkové kleštì se skládají z rozevíratelné hlavice sloužící pro uchopení vyjímané nebo zasouvané pojistky, izolaèní èásti, ochranného nákružku a rukojeti zakonèené...

Záchranný hák je urèen pro vyprošťování osob zasažených elektrickým proudem z prostorù o jmenovitém napětí sítě do 35kV, ve kterých jsou osoby nadále HÁK ohroženy elektrickým proudem. Èást pro uchopení pøi manipulaci se záchranným hákem je vymezena ochranným nákružkem. Záchranný hák je vyroben z elektroizolaèního...

Vypínací tyče jsou určeny pro ovládání odpojovačů, přepojovačů a uzemňovačů v rozvodných transformačních stanicích o jmenovitém napětí sítě do 35kV. Skládají se z koncového pouzdra s vypínacím čepem (materiál plast), izolační části, ochranného nákružku a rukojeti se zátkou. Část pro uchopení tyče při manipulaci je...

Zkoušečky napětí slouží k ověření přítomnosti napětí na zařízení vysokého a velmi vysokého napětí (kmitoètu50Hz). Přítomnost napětí je jednoznačně opticky a akusticky signalizována. Část pro uchopení tyče při manipulaci se zkoušečkou je vymezena ochranným nákružkem. Materiál tyče vyhovuje požadavkùm na ochranné pomùcky venkovního typu. Zkoušečky...

Zkratovací souprava je určena pro uzemnění a zkratování zařízení v soustavách s izolovaným nebo nepřímo uzemněným uzlem o jmenovitém napětí sítě do 35 kV. Zkratovací souprava je dodávána se třemi izolačními tyčemi s napevno připevněnými vodičovými svorkami, které jsou propojeny zkratovacími Cu lany v transparentní...

Zkratovací souprava je určena pro uzemnění a zkratování zařízení v soustavách s izolovaným nebo nepřímo uzemněným uzlem o jmenovitém napětí sítě do 35 kV. Zkratovací souprava je dodávána s jednou izolační tyčí (odnímatelnou) a třemi vodičovými svorkami, které jsou propojeny zkratovacími Cu lany v transparentní izolaci do...