ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA s.r.o. | Ochranné pomôcky
15815
page-template,page-template-blog-product-list,page-template-blog-product-list-php,page,page-id-15815,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Ochranné pomôcky

Manipulační tyč s izolační přepážkou je určena pro zajištění odpínačů a odpojovačů proti opětovnému zapnutí při činnostech prováděných na rozvodných zařízeních o jmenovitém napětí sítě do 35kV. Izolační tyč se skládá z hlavice sloužící pro uchopení izolační přepážky, izolační části a ochranného nákružku. Část pro uchopení tyče pro manipulaci je vymezena ochranným plastovým nákružkem. Materiál...

Pojistkové kleštì jsou urèeny pro vytažení nebo zasunutí VN pojistek do pojistkových držákù ve vnitøních prostorách elektrických stanic o jmenovitém napětí sítě do 35kV. Pojistkové kleštì se skládají z rozevíratelné hlavice sloužící pro uchopení vyjímané nebo zasouvané pojistky, izolaèní èásti, ochranného nákružku a rukojeti zakonèené otoèným spodním dílem urèeným pro uzavírání hlavice. Èást pro uchopení...

Záchranný hák je urèen pro vyprošťování osob zasažených elektrickým proudem z prostorù o jmenovitém napětí sítě do 35kV, ve kterých jsou osoby nadále HÁK ohroženy elektrickým proudem. Èást pro uchopení pøi manipulaci se záchranným hákem je vymezena ochranným nákružkem. Záchranný hák je vyroben z elektroizolaèního materiálu vysoké mechanické odolnosti. Materiál tyèe vyhovuje požadavkùm na ochranné...

Vypínací tyče jsou určeny pro ovládání odpojovačů, přepojovačů a uzemňovačů v rozvodných transformačních stanicích o jmenovitém napětí sítě do 35kV. Skládají se z koncového pouzdra s vypínacím čepem (materiál plast), izolační části, ochranného nákružku a rukojeti se zátkou. Část pro uchopení tyče při manipulaci je vymezena ochranným nákružkem. Materiál tyče vyhovuje požadavkům na ochranné pomůcky...

Zkoušečky napětí slouží k ověření přítomnosti napětí na zařízení vysokého a velmi vysokého napětí (kmitoètu50Hz). Přítomnost napětí je jednoznačně opticky a akusticky signalizována. Část pro uchopení tyče při manipulaci se zkoušečkou je vymezena ochranným nákružkem. Materiál tyče vyhovuje požadavkùm na ochranné pomùcky venkovního typu. Zkoušečky jsou určeny pro použití ve vnitřním i venkovním prostředí za...

Zkratovací souprava je určena pro uzemnění a zkratování zařízení v soustavách s izolovaným nebo nepřímo uzemněným uzlem o jmenovitém napětí sítě do 35 kV. Zkratovací souprava je dodávána se třemi izolačními tyčemi s napevno připevněnými vodičovými svorkami, které jsou propojeny zkratovacími Cu lany v transparentní izolaci do společného uzlu a zakončeny lanem se zemnící svorkou....

Zkratovací souprava je určena pro uzemnění a zkratování zařízení v soustavách s izolovaným nebo nepřímo uzemněným uzlem o jmenovitém napětí sítě do 35 kV. Zkratovací souprava je dodávána s jednou izolační tyčí (odnímatelnou) a třemi vodičovými svorkami, které jsou propojeny zkratovacími Cu lany v transparentní izolaci do společného uzlu a zakončeny lanem se zemnící svorkou. Souprava je...