ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA s.r.o. | 864.040 – POJISTKOVÉ KLEŠTĚ 38,5kV
15998
post-template-default,single,single-post,postid-15998,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

864.040 – POJISTKOVÉ KLEŠTĚ 38,5kV

Pojistkové kleštì jsou urèeny pro vytažení nebo zasunutí VN pojistek do pojistkových držákù ve vnitøních prostorách elektrických stanic o jmenovitém napětí sítě do 35kV. Pojistkové kleštì se skládají z rozevíratelné hlavice sloužící pro uchopení vyjímané nebo zasouvané pojistky, izolaèní èásti, ochranného nákružku a rukojeti zakonèené otoèným spodním dílem urèeným pro uzavírání hlavice. Èást pro uchopení tyèe pøi manipulaci s kleštìmi je vymezena ochranným nákružkem. Materiál tyèe vyhovuje požadavkùm na ochranné pomùcky venkovního typu. Kleštì se používají ve vnitøním prostøedí za normálních klimatických podmínek. Pojistkové kleštì se vyrábìjí podle norem ÈSN 35 9701, DIN 57 681, IEC 832, PNE 35 9700.

Stiahnuť PDF: 864.040 – závitové kliešte VN